DATABÁZA: kl2   FORMÁT: standard
MFN 2606 (1/1)
Appatov, S. I. : Amerikanskaja buržuaznaja istoriografia germanskoj problemy. Moskva, 1966. 200 s.
OHLASY: anot.: -S. F.-, [ Falťan Samo,] HČ 15, 1967, č. 3, s. 457.
historiografia USA; vzťahy USA-Nemecko;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: