DATABÁZA: kl2   FORMÁT: standard
MFN 2349 (1/1)
Apostolski, Mihailo : Osloboditelnata vojna na makedonskiot narod (1941-1945). Skopje, Izdavačko pretprijatie "Prosvetno delo" 1965. 191 s.
OHLASY: anot.: Siracký Ján, Z novšej macedónskej historiografie. HČ 16, 1968, č. 3, s. 458-460.
národnooslob. boje Macedónska; Macedónsko;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: