DATABÁZA: kl2   FORMÁT: standard
MFN 1886 (1/1)
Stanek, Ivan - Antal, Juraj : Prehľad vývoja a výsledkov výskumnej práce v niektorých základných biologicko-lekárskych vedných odboroch na Slovensku. Z dejín vied 2, 1963, s. 51-80. Rés. nem.
biológia; lekárstvo;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: