DATABÁZA: kl2   FORMÁT: standard
MFN 1173 (1/2)
Hosák, Ladislav : Patrimonijní a rodinné archívy na Moravě po třicetileté válce. Acta Universitatis Palackianae. Sborník prací historických 2, 1961, s. 99-142.
OHLASY: anot.: -F. S.-, HČ 10, 1962, č. 3, s. 466-467.
Bohemika; archívy patrimonijné; Morava;

MFN 3765 (2/2)
Králik, Oldřich : V příšeří české protohistorie. (Kus metodologie a polemiky.) Acta Universitatis palackianae Olomucensis - Facultas philosophica 56 - Philologica 28, 1969. 200 s.
OHLASY: anot.: -J. T.-, [ Tomeček Ján,] HČ 19, 1971, č. 1, s. 102-103.
Bohemika; Acta Universitatis palackianae Olomucensis - Facultas philosophica; periodiká české; periodiká, Acta Universitatis palackianae Olomucensis - Facultas philosophica;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: