DATABÁZA: kl2   FORMÁT: standard
MFN 6275 (1/2)
Acta Universitatis Brunensis - iuridica 1977. Brno, Právnická fakulta UJEP 1977.
OHLASY: anot.: -Sch.-, [ Schelle Karel,] HČ 28, 1980, č. 3, s. 480.
Bohemika; periodiká české; periodiká, Acta Universitatis Brunensis - iuridica; Acta Universitatis Brunensis - iuridica;

MFN 7002 (2/2)
Urfus, Valentin : Římskoprávní vzdělanost a její vklad do vývoje státoprávních představ od středověku do konce feudalismu. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica 25, 1978. 136 s.
OHLASY: anot.: -kjč-, [ Krajčovič Milan,] HČ 29, 1981, č. 1, s. 141-142.
Bohemika; rímskoprávne štátne právo; právo rímske;

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: