DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 25148 (1/6)
Zborník Tekovského múzea v Leviciach. = Acta musei Tekovensis Levice. Levice, Tekovské múzeum 4, 2001. 197 s.
Acta musei Tekovensis; Zborník Tekovského múzea; zborníky slovenské; zborníky periodické; múzeá;

MFN 31837 (2/6)
Zborník Tekovského múzea v Leviciach. = Acta musei Tekovensis Levice. Levice, Tekovské múzeum 5, 2004. 132 s.
Acta musei Tekovensis; Zborník Tekovského múzea; zborníky slovenské; zborníky periodické; múzeá;

MFN 35641 (3/6)
Zborník Tekovského múzea v Leviciach = Acta Musei Tekovensis Levice. [Zost.]: Smetana, Vladimír. Levice, Tekovské múzeum 6, 2006. 149 s.
Acta musei Tekovensis; Zborník Tekovského múzea; zborníky slovenské; zborníky periodické; múzeá; Tekov [región];

MFN 39378 (4/6)
Zborník Tekovského múzea v Leviciach. = Acta Musei Tekovensis Levice. [Výkonný red. a zost.]: Smetana, Vladimír. Levice, Tekovské múzeum 7, 2008. 153 s.
Acta Musei Tekovensis; Zborník Tekovského múzea; zborníky slovenské; zborníky periodické; múzeá; Tekov [región];

MFN 42918 (5/6)
Zborník Tekovského múzea v Leviciach. = Acta Musei Tekovensis Levice. [Výkonný red. a zost.]: Smetana, Vít. Levice, Tekovské múzeum 8, 2010. 220 s.
Acta Musei Tekovensis; Zborník Tekovského múzea; zborníky slovenské; zborníky periodické; múzeá; Tekov [región];

MFN 48785 (6/6)
Zborník Tekovského múzea v Leviciach. = Acta Musei Tekovensis Levice. [Výkonný red. a zost.]: Smetana, Vladimír. Levice, Tekovské múzeum 9, 2013. 129 s., obr.
Acta Musei Tekovensis; Zborník Tekovského múzea; zborníky slovenské; zborníky periodické; múzeá; Tekov [región];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: