DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 2 (1/444)
Saulnier du Verdier, Gilbert : Abbregé d l'histoire des Turcs. Prehľad dejín Turkov. Lyon, 1681 / 1682. [Historická tlač]
OHLASY: [Analýza]: Markusková Helena, Historiografická analýza časti knihy Abbregé de l'histoire des Turcs venujúcej sa dobytiu pevnosti Nové Zámky roku 1663 Turkami. Acta historica Neosoliensia 9, 2006, s. 387-394.
pevnosti; Turci; Osmanská ríša; Nové Zámky;

MFN 2205 (2/444)
Belényi, Gyula : A magyar-szlovák lakosságcsere és német nemzetiségü lakosság kitelepítése az alföldi agrárvároskokban. [The hungarian-slovak population exchange, and the resettlement of the german population in the agricultural towns of the great hungarian plain.] Acta Historica. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae 1991, zvl. číslo, s. 127-133. Rés. angl.


MFN 10542 (3/444)
Almási, Tibor : Megjegyzések Gölnicbánya Kun László királytól elnyert privilégiumához és megerösítéseihez. Acta Historica. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae 102, 1995, s. 43-49. Rés. angl., s. 49 Comments on the privilege of Gölnicbánya acquired from Ladislaus IV. and its corrobartions.
privilégiá; Gelnica; Ladislav IV. Kumánsky [1261-1290];

MFN 10610 (4/444)
Beneš, Z. : Historický text a historická kultura. Praha, Karolinum 1995. 224 s.
OHLASY: Rec.: Šuch Juraj, Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 231-233.
historický text; historická kultúra;

MFN 14503 (5/444)
Szabó, Pál Csaba : Országgyulési képviseloválasztások szepes megyében 1910-ben. Acta historica. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae 104, 1996, s. 49-68. Rés. nem., s. 69 Wahlen von Parlamentsabgeordneten im Komitat Zips 1910.
Spiš;

MFN 17127 (6/444)
Alberty, Július : Slovensko a Slováci v rakúskych učebniciach dejepisu. Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 7-21. - S. 21-27 Res.: Die Slowakei und die Slowaken in den österreichischen Lehrwerken für Geschichte.
učebnice rakúske; vzťahy slovensko-rakúske; vzťahy rakúsko-slovenské;

MFN 17239 (7/444)
Bitušíková, Alexandra : Etnografia, etnológia alebo sociálna a kultúrna antropológia? Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 155-159. - S. 159-160 Res.: Ethnography, Ethnology or Social and Cultural Anthropology?
etnografia; etnológia; antropológia sociálna; antropológia kultúrna;

MFN 17336 (8/444)
Chromeková, Valéria : Problematika slovenských dejín v dejepisných učebniciach Maďarska. Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 28-40. - S. 41 Res.: Probleme der slowakischen Geschichte in der Geschichtslehrbüchern in Ungarn.
učebnice maďarské;

MFN 17368 (9/444)
Čapek, Vratislav : Příspěvek ke zkoumání historického vědomí studující mládeže. Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 121-134. - S. 135 Res.: Beitrag zur Forschung der historischen Bewusstsein der Studenten.
vedomie historické; mládež; historické vedomie;

MFN 17376 (10/444)
Čaplovič, Dušan : Včasnostredoveké osídlenie Slovenska. Br., Academic Electronic Press 1998. 268 s., reg. menný, miestny. - S. 261-264 Res.: Frühmittelalterliche Besiedlung der Slowakei; S. 265-268 engl. Res.
OHLASY: Rec.: Ušiak Peter, Acta historica Neosoliensia 1, 1998, s. 225-230; tiež rec.: Žudel Juraj, SlArchiv 35, 2000, č. 1, s. 129-131; tiež rec.: Lukačka Ján, Historický zborník 10, 2000, č. 1, s. 163-165; tiež [rec.]: Parczewski Michal, Archeolog o poczatkach narodu slowackiego (artykul polemiczny). SlArch 48, 2000 [vyd. 2001], č. 2, s. 381-385.
osídlenie Slovenska;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: