DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 3801 (1/38)
Blaho, Peter : Cicerónova súdna reč pro A. Caecina a interdikt "de vi armata". Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae 14, 1992 [vyd. 1993], s. 31-43. Rés. angl., nem.
Cicero Marcus Tulius [106 pr.n.l.-43 pr.n.l.]; Caecinus Aulus;

MFN 5917 (2/38)
Bibliografia Prof. Karola Rebru. [Zost.]: Šugárová, Katarína - Kuklis, Rastislav. Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae 15, 1993 [vyd. 1994], s. 175-186.
bibliografie personálne; historici slovenskí; Rebro Karol;

MFN 7556 (3/38)
Rapant, Richard : K niektorým historickým a právnym aspektom verejných kníh. Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae 15, 1993 [vyd. 1994], s. 113-125. Rés. angl., nem.


MFN 7647 (4/38)
Sivák, Florián : Volebné právo a prvé parlamentné voľby v Československej republike po roku 1918. Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae 15, 1993 [vyd. 1994], s. 127-141. Rés. angl., nem.


MFN 8034 (5/38)
Vojáček, Ladislav : Finanční stráž a střežení státních hranic I. ČSR. Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae 15, 1993 [vyd. 1994], s. 165-174. Rés. čes., nem., angl.


MFN 19366 (6/38)
Beňa, Jozef : Tradičné medzinárodné právo, medzinárodnoprávny poriadok, obdobia realpolitiky (1871-1890). Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae 18, 1999, s. 13-22. Rés. slov., angl., nem., s. 22.
právo medzinárodné;

MFN 20799 (7/38)
Valent, Tomáš : K filozofii dejín W. Diltheya. Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae 18, 1999, s. 257-262. Rés. slov., angl., nem., s. 262.
Dilthey Wilhelm [1833-1911];

MFN 25727 (8/38)
Grúň, Lubomír : História zdanenia a daní. History of Taxation and Taxes. Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae 21, 2002, s. 109-135. Rés. angl. s. 108 ; nem. s. 108.
dane;

MFN 28779 (9/38)
Nemec, Matúš : Právna úprava otázky menovania cirkevných hodnostárov a patronátneho práva v rakúskej monarchii. Die Rechtsregelung der Ernnenung der kirchlichen Würdenträger und das Patronatrechts. Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae 22, 2003, s. 111-119. Rés. angl. s. 119 Legal Regulation of Clergy Nomination and Patron's Law in the Austrian Monarchy; nem. s. 119-120.
Habsburská monarchia; patronátne právo; cirkevní hodnostári; právo patronátne;

MFN 28780 (10/38)
Nemec, Matúš : Privilegovaný právny status kresťanského náboženstva v Rímskej ríši. Privilegierter Rechtsstatus der christlichen Religion im Römischer Reich. Legal Privileges of Chrisitan Religion in the Roman Empire. Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae 22, 2003, s. 121-128. Rés. angl. s. 127-128; nem. s. 128.
náboženstvo; Rímska ríša; náboženstvo;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: