DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 8191 (1/1)
Allen, Phillip : Atlas atlasov. Svet očami kartografov. [Z angl. prel.]: Križanová-Fajnorová, Ľubica. Br., PERFEKT 1994. 159 s., index. [Zbierka máp a atlasov z Ústrednej knižnice v Birminghame.]
Birmingham;

[Search] [Index]
Abbreviation: