DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 20951 (1/1)
Adair, P. : Hitlerova největší porážka. Praha, Deus 2000. 242 s.
OHLASY: [anot.]: Katreba Zoltán, Vojenská história 6, 2002, č. 2, s. 164-165.
vojna druhá svetová;

[Search] [Index]
Abbreviation: