DATABASE: kl1   FORMAT: standard
MFN 31898 (1/1)
Acot, Pascal : Historie a změny klimatu: Od velkého třesku ke klimatickým katastrofám. [Prel. z franc.]: Hrubanová, Viera. Praha, Karolinum 2005. 240 s.
OHLASY: [Rec.]: Tomeček Oto, Acta historica Neosoliensia 9, 2006, s. 395-397.
klíma;

[Search] [Index]
Abbreviation: