DATENBASIS: kl2   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 2607 (1/15)
Avenarius, Alexander : Prabulhari v prameňoch 6. - 7. storočia. SlŠt 8, 1966, s. 185-204. Rés. nem.
Prabulhari; pramene; Bulhari;

MFN 3277 (2/15)
Avenarius, Alexander : K otázke polohy a vzniku Samovej ríše. HŠt 13, 1968, s. 177-200. Rés. rus.
Samova ríša;

MFN 4294 (3/15)
Avenarius, Alexander : K problematike avarsko-slovanského vzťahu na dolnom Dunaji v 6. - 7. stor. SlŠt 11, 1971, s. 223-244. Rés. nem.
Avari; vzťahy avarsko-slovanské; Dunaj dolný;

MFN 5318 (4/15)
Avenarius, Alexander : Die Awaren in Europa. [Preklad zo slov.]: Nováková, Uršula. Amsterdam - Bratislava, A. M. Hakkert B. V. - Veda Verlag der Slowakischen Akademie der Wissenschaften 1974. 283 s. + 21 obr. príl.
OHLASY: anot.: -P. R.- [Ratkoš Peter,] HČ 24, 1976, č. 4, s. 615-616; tiež anot.: -V. K.-, [ Kopčan Vojtech,] HČ 23, 1975, č. 4, s. 619.
Avari, Európa; Európa;

MFN 5319 (5/15)
Avenarius, Alexander : Symposium über die Besiedlung des Karpatenbeckens im 7. - 8. Jahrhundert. [Nitra, 28.8.-1.9.1966.] StHSl 7, 1974, s. 267-270.
osídlenie, Karpatská kotlina;

MFN 5320 (6/15)
Avenarius, Alexander : Zur Problematik der Awarisch-Slawischen Beziehungen an der Unteren Donau im 6. - 7. Jh. StHSl 7, 1974, s. 11-37.
Avari; Slovania; vzťahy avarsko-slovanské; Dunaj stredný;

MFN 7050 (7/15)
Avenarius, Alexander : Ruské písmená v živote Konštantínovom: Pokus o reinterpretáciu. 27, 1979, č. 1, s. 43-48.
život Konštantínov;

MFN 8080 (8/15)
Bulharsko. [Aut.]: Avenarius, Alexander - Bystrický, Valerián - Mariot, Peter - Tonková, Mária. Br., Obzor 1982. 217 s.
dejiny Bulharska;

MFN 8690 (9/15)
Avenarius, Alexander : Tatári ako problém byzantskej politiky a diplomacie. 32, 1984, č. 6, s. 849-863. Rés. rus., franc.
diplomacia, Byzancia;

MFN 9049 (10/15)
Avenarius, Alexander : Byzantský podiel na vytváraní veľkomoravskej kultúry. 33, 1985, č. 2, s. 240-256. Rés. rus., franc.
Veľká Morava, kultúra;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: