DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 42898 (1/3)
Z dejín Spišského prepoštstva. Zborník z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 800. výročia prvej známej písomnej zmienky o Spišskom prepoštstve. [Zost.]: Hromják Ľuboslav. [Aut.]: Erdo, Péter - Chalupecký, Ivan - Slivka, Michal - Hromják, Ľuboslav - Labanc, Peter - Olejník, Vladimír - Janovská, Magdaléna - Adamko, Rastislav - Glejtek, Miroslav. Spišské Podhradie, Kňazský seminár Jána Vojtaššáka 2010. 274 s. Ed. Studia Theologica Scepusiensia. Zv. 10.
OHLASY: Anot.: Safanovičová Anna, In: Kultúrne dejiny 2011, č. 1, s. 159-160; rec.: Marsina Richard, Historický zborník 23, 2013, č. 2, s. 147-148.
cirkev; prepoštstvá; Spiš [región];

MFN 42987 (2/3)
Adamko, Rastislav : Hudobno-liturgická tradícia v Košickom graduáli sign. Clmae 172a-b, 452 na základe analýzy alelujových veršov. In: Ad honorem Richard Rybarič. Br., Ústav hudobnej vedy SAV 2011, s. 245-257, tab. Rés. nem. s. 257. Die musikalisch-liturgische Tradition im Graduale von Košice (Kaschau) Sign. Clmae 172a-b, 452 aufgrund einer Analyse der Allelujaverse.
hudba; graduále; Košice;

Zdrojový dokument (Ad honorem Richard Rybarič.)

MFN 43420 (3/3)
Glejtek, Miroslav : Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho. Martin, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 2011. 151 s., reg. menný, miestny.
    [Aut.]: Erdo, Péter - Chalupecký, Ivan - Slivka, Michal - Homza, Martin - Hromják, Ľuboslav - Labanc, Peter - Olejník, Vladimír - Véghseo, Tamás - Janovská, Magdaléna - Adamko, Rastislav - Glejtek, Miroslav.
heraldika cirkevná; cirkev;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: