DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 20954 (1/4)
Adamczyk, Jacek : Miedzynarodowa konferencja naukowa "Slovensko-požské politické, hospodárske a kultúrne vzahy od začiatku 14. storočia do konca 17. storočia" Bratyslawa9-10. 11. 1999. Kwartalnik historyczny 107, 2000, č. 2, s. 151-152.
vzahy slovensko-požské;

MFN 30127 (2/4)
Dwa panstwa - trzy narody. Ustroje polityczne Polski i Czechoslowacji (1918-1939). [Red.]: Adamczyk, Jacek. Warszawa, Instytut Historii PAN 2004. 173 s.
Vzahy československo-požské; Vzahy požsko-československé; Zborníky požské; 1918-1939;

MFN 39448 (3/4)
Adamczyk, Jacek : Slovenské národné povstanie v požskej historiografii a kultúre 1948-1989. = Slowackie powstanie narodowe w polskiej historiografii i kulturze 1948-1989. In: Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovackie powstanie narodowe - paralele i róznice. Br., Múzeum SNP 2009, s. 121-131 (slov. text), s. 130-141 (pož. text) z opačnej strany knihy.
vzahy slovensko-požské; vzahy požsko-slovenské; 1948-1989; Slovenské národné povstanie; SNP; polonika; historiografia požská; kultúra požská;

Zdrojový dokument (Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovackie powstanie narodowe - paralele i róznice.)

MFN 41021 (4/4)
Varšavské povstanie a Slovenské národné povstanie - podobnosti a rozdiely. = Powstanie Warszawskie i Slovacie powstanie narodowe - paralele i róznice. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 14. - 15. október 2008. = Materialy z miedzynarodowej konferencji naukowej Banská Bystrica, 14-15 pazdziernika 2008 r. [Zost.]: Syrný, Marek. [Autori]: Ukielski, Pawel - Stanislav, Ján - Segeš, Dušan - Kaminski, Marek Kazimierz - Syrný, Marek - Uhrin, Marián - Cséfalvay, František - Marszalec, Janusz - Mičev, Stanislav - Orlof, Ewa - Adamczyk, Jacek - Fremal, Karol - Boisserie, Etienne - Uhrík, Igor - Pavelescu, Serban - Koryn, Andrzej - Jakuba, Nikolaj Alexandrovič - Wójciuk, Michal T. Banská Bystrica, Múzeum Slovenského národného povstania 2009. 226 s. slov. textu, 207 s. požského textu z opačnej strany knihy.
Slovenské národné povstanie; SNP; povstanie varšavské; Varšavské povstanie; polonika; zborníky slovenské; zborníky jednorázové;

[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: