DATENBASIS: kl1   ABBILDUNGSFORMAT: standard
MFN 1 (1/30509)
Györffy, György : Arpádkori oklevelek 1001-1196. Chartae antiquissimae Hungariae. Bp., 1197. 147 s.
pramene; Uhorsko; listiny; 11.-12. storočie; Uhorsko;

MFN 2 (2/30509)
Saulnier du Verdier, Gilbert : Abbregé d l'histoire des Turcs. Prehľad dejín Turkov. Lyon, 1681 / 1682. [Historická tlač]
OHLASY: [Analýza]: Markusková Helena, Historiografická analýza časti knihy Abbregé de l'histoire des Turcs venujúcej sa dobytiu pevnosti Nové Zámky roku 1663 Turkami. Acta historica Neosoliensia 9, 2006, s. 387-394.
pevnosti; Turci; Osmanská ríša; Nové Zámky;

MFN 5 (3/30509)
Király, János : Pozsony város joga a középkorban. The laws of the town of Bratislava in the Middle Ages. Bp., Magyar Tudományos Akadémia 1894.
právo mestské; mestá, Slovensko; stredovek; Bratislava;

MFN 6 (4/30509)
Podkarpatská Rus. Obraz poměrů přírodních, hospodářských, politických, cirkevních, jazykových a osvětových. Praha, Orbis 1923. 209 s., 2 mapy, 52 ilustrácií.
    Komentár: Havránek Jan, Pohled českých odborníků na Rusíny na počátku dvacátych let. Rusíni: otázky dejín a kultúry. Prjašov [Prešov], Rusinskaja obroda 1994, s. 117-124.
Podkarpatská Rus;

MFN 8 (5/30509)
Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Dodatky a příspěvky ke knihopisu. Praha, 1925 - 1996.
OHLASY: anot.: Frimmová Eva, HČ 45, 1997, č. 4, s. 693-695.
Bohemika; tlače české; tlače slovenské;

MFN 9 (6/30509)
V boj! Obrázková kronika československého revolučního hnutí v Itálii 1915-1918. [Autor]: Bednařík, František. [Obrazovú časť zost.]: Vaněk, Otakar. Praha, Vyd. "Za svobodu" 1927. 945 s. Reg. miestny, menný.


MFN 11 (7/30509)
Kocian, Anton : Orava - turistický sprievodca. Dolný Kubín Miestny odbor Matice slovenskej 1933.
OHLASY: [Úvaha]: Habovštiak Anton, ZbOM 17, 2000, s. 88-92.
turistický sprievodca; Orava [región];

MFN 12 (8/30509)
Lipták, Johann : Geschichte des evang. Distriktual-Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok 1933. 237 s. Reg.
Kežmarok;

MFN 16 (9/30509)
Územie a obyvateľstvo Slovenskej republiky a prehľad obcí a okresov odstúpených Nemecku, Maďarsku a Poľsku. Br., Štátny štatistický úrad 1939. 82 s.


MFN 17 (10/30509)
A Trencsén jezsuita noviciátus anyakönyve. [Bevezette és közrebocsátja]: Petruch, Antal. Bp., Petruch Antal S. 1942. 216 s. Reg. menný.
Trenčín;


[Aussuchen] [Register]
Abkürzung: