DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 529 (1/203)
Novohrad. Zv. 2. Regionálna vlastivedná monografia. Časť 1. Dejiny. [Zost.]: Alberty, Július - Sloboda, Ján. [Aut. kol.]: Alberty, Július - Oždáni, Ondrej - Šášky, Ladislav - Točík, Anton. Martin, Osveta pr ONV Lučenec a Veľký Krtíš 1989. 488 s.
Novohrad [región];

MFN 617 (2/203)
Alberty, Július : Gemer - Malohont na prahu 20. storočia. Niekoľko poznámok k dejinám prvej republiky. OG 21, 1990, č. 2, s. 49-54.
Gemer; Malohont;

MFN 618 (3/203)
Alberty, Július : Gemer - Malohont na prahu 20. storočia. OG 21, 1990, č. 3, s. 141-148.
Gemer; Malohont;

MFN 619 (4/203)
Alberty, Július : Obrana a očisťovanie dejín národa. 38, 1990, s. 876-893. [Diskusný príspevok na 6.zjazde slovenských historikov v roku 1968.]
historiografia slovenská;

MFN 835 (5/203)
Červeňák, Andrej : Tragickosť (slovenského) vedomia. (Na margo portrétu Alberta Škarvana.) Romboid 25, 1990, s. 25-31.
Škarvan Albert [1869-1926];

MFN 1074 (6/203)
Hlaváč, Albert : Ján Bežo a jeho silozpyt. In: Osmy zborník z dejín fyziky. Liptovský Mikuláš, Vysoká vojenská technická škola 1990, s. 49-62.
Bežo Ján [1842-1905];

MFN 2139 (7/203)
Alberty, Július : Doc. PhDr. Ladislav Tajták, CSc. - 70 ročný. OGM 22, 1991, č. 2, s. 80-81.
Tajták Ladislav [1921-];

MFN 2140 (8/203)
Alberty, Július : Pohľadnice našich miest a mestečiek. OGM 22, 1991, č. 4, s. 121-128.


MFN 2141 (9/203)
Alberty, Július : Problémy výučby dejepisu na školách. 39, 1991, č. 4-5, s. 511-527.


MFN 2142 (10/203)
Alberty, Július : Slávnostný prejav ku Dňu učiteľov 1990 a k 35. výročiu Pedagogickej fakulty. In: Na prelome času. Brno, Pedagogická fakulta 1991, s. 65-77. [Banská Bystrica.]
Banská Bystrica;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: