DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
MFN 14774 (1/1)
Vojtech Adamec rodák zo Španej Doliny. [Zost.]: Muntág, Emanuel. Martin, Hudobný odbor Matice slovenskej 1996. Nestránkované. [Špania Dolina - Košice]
Špania Dolina [okres Banská Bystrica]; Adamec Vojtech [1926-1973];

[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: