DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Sikora, Stanislav : Gustáv Husák a režimy Československa. In: Gustáv Husák - moc politiky - politik moci. Br., VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2013, s. 40-66.
prezidenti československí; politici československí; politici slovenskí; bohemika; 1913-1991; Husák Gustáv [1913-1991];

Zdrojový dokument (Gustáv Husák - moc politiky - politik moci.)


047833 Krekovičová, Eva - Panczová, Zuzana: Obraz nepriateľa v počiatkoch slovenskej politickej karikatúry. Vizuálne stereotypy v časopise Černokňažník v rokoch 1861 - 1910. s. 31-54, obr.
047967 Luther, Daniel: Česi v Bratislave 1919 - 1945: Adaptácia a marginalizácia. s. 368-378.
048377 Salner, Peter: Židovská komunita v Bratislave po roku 1945. s. 379-391.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: