DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Nikolic Jakus, Zrinka : The Čupor of Monoszló - an Example of Noble Kindreds in the Area between the Sava and Drava Rivers. In: Slovakia and Croatia. Br. - Zagreb, PostScriptum 2013, s. 231-237, graf.
šľachta; slavistika; 14. storočie; Chorvátsko; Juhoslávia; Čupor z Moslaviny [14. stor.];

Zdrojový dokument (Slovakia and Croatia.)


047036 Baráthová, Nora: Nemeckí evanjelici na Hornom Spiši po II. svetovej vojne. s. 249-253, fot.
047118 Bužbacherová, Katarína: Zo života Štefana Mišíka. s. 133-150.
047131 Chalupecký, Ivan: 130 rokov od založenia Spišského dejepisného spolku. s. 7-13.
047132 Chalupecký, Ivan: Bibliografia kníh o Spiši, vydaných najmä v rokoch 2012 - 2013. s. 300-302.
047133 Chalupecký, Ivan: Šľachtický konvikt jezuitov v Levoči. s. 123-132.
047143 Cintulová, Erika: Profesor Alfred Grosz - milovník Tatier a fotograf. s. 235-247, fot.
047350 Furmanik, Martin: V turbulentnom júni 1919. s. 171-180.
047612 Janovský, Andrej: Ede Zathureczky. Pripomíname si 110. výročie narodenia významného husľového virtuóza a pedagóga, rodáka zo Spišskej Novej Vsi. s. 277-279, fot.
047616 Janura, Tomáš: Kežmarský hrad v rukách šľachticov - nový pohľad na jeho dejiny od konca 15. do začiatku 18. storočia. s. 45-69.
047637 Jurková, Viera: Prvé delenie Poľska a spišský záloh. s. 89-114.
047651 Kalinay, Pavol: Bijacovce v 20. storočí očami pozorovateľa. s. 255-265.
047783 Kormošová, Ružena: Pedagogické pôsobenie Ladislava Stančeka na Spiši (1935 - 1958). s. 223-234.
047983 Macko, Martin: Činnosť redemptoristov na Spiši v rokoch 1884 - 1921 (pred prijatím kláštora v Podolínci). s. 151-170.
048008 Marcinová, Františka: Odraz skončenia Poľského zálohu v súdnej knihe mesta Podolínec z rokov 1764 - 1780. s. 115-122.
048020 Marťák, Michal: Vplyv politických aktivít Eduarda Skalského na život v medzivojnových Brutovciach. s. 181-192.
048189 Olejník, Ján: Vysoké Tatry v hudobnej tvorbe. s. 281-291.
048231 Pavlis, Juraj: Povojnové dejiny Spišského múzea v Levoči. s. 267-276, tab.
048232 Pavlisová, Zuzana: Masarykova liga proti tuberkulóze na Východnom Slovensku počas 1. ČSR. s. 193-209.
048259 Petoczová, Janka: Hudba spišskopodhradského organistu Jána Šimráka vo Vroclavi v druhej polovici 17. storočia. s. 71-87.
048291 Potanková, Katarina: Dejiny hotela Šport na Hrebienku. s. 211-222, tab.
048335 Reťkovská, Adriana: Rehoľa antonitov na Spiši. s. 15-43, obr.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: