DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Marsina, Richard : Ku koncepcii a vývoju slovenskej historiografie. Br., Post Scriptum 2013. 525 s., fot. Ed. Libri Historiae Slovaciae. Ed. Scriptores. Zv. XIII.
historiografia slovenská; historici slovenskí; 1923-; Marsina Richard [1923-];


044991 Bojková, Alžbeta: Primárne problémy transformácie stredných a odborných škôl na Slovensku po roku 1918 s dôrazom na školstvo v Košiciach. nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/2/5976/ [cit. 2014-4-23]
045211 Ďurkovská, Mária: Aktivity Karpatskonemeckej strany vo vybraných spišských obciach v druhej polovici 30. rokov 20. storočia. nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/3/5989/ [cit. 2014-4-23]
045340 Gabzdilová, Soňa: Sústreďovacie tábory na Slovensku v roku 1945. nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/3/5990/ [cit. 2014-4-23]
045477 Hišem, Cyril: Teologické vzdelávanie na Košickej univerzite v 17. - 18. storočí. nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/4/6002/ [cit. 2014-4-23]
045615 Jančura, Mikuláš: Československá automobilová história v rokoch 1918 - 1948 a jej hospodárske, technicko-historické a kultúrno-spoločenské aspekty v českej a slovenskej historiografii. nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/2/5977/ [cit. 2014-4-23]
045946 Lengová, Miriam: Z dejín obchodu na Spiši (15. - 17. storočie). nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/2/5975/ [cit. 2014-4-23]
045987 Lukáč, Marián: Pomery v Prešovskej eparchii gréckokatolíckej cirkvi pred nástupom Pavla Petra Gojdiča do úradu apoštolského administrátora v roku 1927. nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/4/6006/ [cit. 2014-4-23]
046119 Michniak, Pawel Jacek: Rola dra Edvarda Beneša w procesie ks. dra Jozefa Tisy. nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/3/5991/ [cit. 2014-4-23]
046237 Olejník, Milan: Criticism of revisionistic policies of Hungary in contemporary Czechoslovak press during third decennium of twentieth century. nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/4/6007/ [cit. 2014-4-23]
046480 Sáposová, Zlatica - Regináčová, Nikola: Stav spracovania údajov, poznámky k sčítaniam obyvateľov a "súpisom duší" na príklade Košíc, I. časť. nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/4/6004/ [cit. 2014-4-23]
046506 Sendeková, Marta - Kotuľáková, Mária: Príčiny prenasledovania kresťanov za vlády cisára Décia (249 - 250). nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/2/5974/ [cit. 2014-4-23]
046736 Šutaj, Štefan: János Esterházy - problém výskumu slovenských a maďarských historikov. nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/4/6008/ [cit. 2014-4-23]
046857 Virostková, Anna: Národnostné školstvo Rusínov a Ukrajincov (1945 - 1970) v slovenskej historiografii. nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/2/5978/ [cit. 2014-4-23]
046956 Zubko, Peter: Kánonické vizitácie katedrálneho kostola sv. Alžbety v Košiciach. nestr. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam rocnikov/2012/4/6003/ [cit. 2014-4-23]
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: