DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Malagyi, Jozef : Slovensko-maďarské vzťahy v Európskej únii. In: Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia. Br., Paneurópska vysoká škola a Historický ústav SAV 2013, s. 294-317.
politika zahraničná; Európska únia; vzťahy slovensko-maďarské; vzťahy maďarsko-slovenské;

Zdrojový dokument (Mierové zmluvy v kontexte geopolitiky 20. a 21. storočia.)


047188 Daniel, Ondřej - Lomíček, Jan: Zdivočelí rodáci: Jak (ne)zobrazovat nástup KSČ k moci. s. 75-91, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/daniel-lomicek.pdf.
047202 Demmel, József: Príbeh jedného hlavybôľu. Jozef Justh a martinské memorandum. s. 34-47, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/demmel.pdf.
047497 Hollý, Karol - Martinkovič, Marcel: Slovenské politické myslenie 1848 - 1914. (Úvodné slovo). s. 1-6, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/editorial.pdf.
047544 Hučková, Dana: Kritika národného života ako politikum v literárnom diele Kolomana Banšella. s. 62-75, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/huckova.pdf.
047562 Hudek, Adam: Totalitno-historické rozprávanie ako dedičstvo normalizačnej historiografie. s. 92-105, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/hudek.pdf.
047646 Kačírek, Ľuboš: Od Parnasu k redaktorstvu. Spolupráca Kolomana Banšella s Novou školou. s. 48-61, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/kacirek.pdf.
047780 Kopeček, Michal: Historický výskum národných hnutí a koncept socialistického patriotizmu v Československu, Maďarsku a stredo-východnej Európe v rokoch 1956 - 1970. s. 17-35, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/kopecek.pdf.
047835 Krištof, Pavol: Záborského neromantická koncepcia nacionalizmu. s. 21-33, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/kristof.pdf.
047978 Machek, Jakub: Populární kultura a státní socialismus. s. 62-74, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/machek.pdf.
048023 Martinkovič, Marcel: Kultúra a národ v politickom myslení Svetozára Hurbana Vajanského. Analýza ich vzťahu vo vybraných článkoch Národných novín. s. 76-94, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/martinkovic.pdf.
048050 Matus, László: V babylonskom zajatí alebo v zasľúbenej zemi? Lázeň Jána Kollára o verejnom záujme z roku 1848. s. 7-20, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/matus.pdf.
048271 Podoba, Juraj: "Svetlé zajtrajšky" alebo malomestský blahobyt? Komunistický rozvojový projekt a jeho dôsledky v perspektíve stavebného boomu na slovenskom vidieku v období neskorého socializmu. s. 44-61, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/podoba.pdf.
048326 Rákosník, Jakub: Příčiny volebních úspěchů KSČ v první republice. Úvaha nad interpretačními možnostmi. s. 5-16, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/rakosnik.pdf.
048427 Slačálek, Ondřej: Léčba nemoci a splácení dluhu. KSČM a ÚSTR v diskurzu českého antikomunismu. s. 106-137, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/slacalek.pdf.
048458 Sommer, Vítězslav: Komunismus, budoucnost a historiografie soudobých dějin. s. 36-46, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/sommer.pdf.
048497 Szabó, Miloslav: Rasa, národ alebo ľud? Reflexie maďarizácie v prostredí Starej školy, slovenského katolicizmu a hlasistov. s. 95-117, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/szabo.pdf.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: