DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Skřivan, Aleš ml. : K hospodářským vztahům mezi Československem a Čínskou lidovou republikou po nástupu Teng Siao-Pchingova reformního vedení. 60, 2012, č. 3, s. 471-483, tab. Rés. nem. s. 482-483. Wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und Volksrepublik China nach dem Amtsantritt Deng Xiaoping und seiner Reformführung.
vzahy československo-čínske; vzahy čínsko-československé; bohemika; hospodárstvo;

Zdrojový dokument (HČ)


046766 Tišliar, Pavol: Szlovákia lakosságának etnikai összetétele 1919 és 1949 között. s. 43-55.
047005 Antalicz, Anikó: Források a 20. század eleji magyarországi nemzetiségi tanítóperek történetéhez. s. 101-127.
047094 Botos, János: Keresztények és cionisták az üldözött zsidó gyerekek megmentéséért. s. 61-68.
047312 Fiamová, Martina: A Mezogazdaságivagyon-kezelo Alap és a zsidók védelmében betöltött szerepe 1942 - 1944 között. s. 79-84.
047353 Gábor, Péter: A Csehszlovákiának fizetendo magyar jóvátétel (1945 - 1949). s. 37-62, tab.
047372 Gaucsík, István: Szempontok és adalékok a szenci szövetkezetek történetének vizsgálatához (1905 - 1948). s. 3-36.
047394 Gorgyijcsuk, Szerhij: Politikai ellenállási akciók Kárpátalján az 1956-os magyar forradalom körüli idoszakban, 1955 - 1959 között. s. 133-143.
047517 Hradská, Katarína: Fleischmann Gizi tevékenysége a szlovákiai zsidók deportációja idején. s. 69-77.
047691 Kerényi, Éva: Asszimiláció és nemzetépítés a 19. századi Gömörben. s. 65-98.
048116 Molnár, Ferenc: A munkácsi püspökség kísérletei egy önálló görög katolikus érsekség felállítására a 19. század közepéig. s. 63-74.
048173 Nižňanský, Eduard: A szlovák többség és a zsidó kisebbség 2. világháború alatti viszonyának kérdésköréhez. s. 21-50.
048418 Simon, Attila: Szarka László hatvanéves. s. 13-125.
048498 Szabolcs, Szita: Raoul Wallenberg embermento akciója Budapesten. s. 51-60.
048499 Szakál, Imre: Az elso Csehszlovák Köztársaság telepítéspolitikája revíziójának kísérlete Kárpátalján 1938 és 1944 között. s. 75-86.
048500 Szarka, László: A szlovák autonómia és az etnikai revízió alternatívája 1938-ban. Esterházy János dilemmája a csehszlovák válság hónapjaiban. s. 3-19.
048705 Virt, László: Kisebbségben és Krisztus követésében. Vázlatpontok Márton Áron püspök élettörténetéhez és eszméihez. s. 85-112.
[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: