DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského - Philologica Br., Filozofická fakulta Univerzity Komenského 67, 2011. 275 s. Rés. angl.
zborníky slovenské; zborníky periodické; ZbFFUKom-Philologica; jazykoveda;


041177 Alberty, Július: Historické vedomie - história - didaktika. (Rekapitulácia). s. 278-295.
041313 Bruja, Radu Florian: Paradigms of Totalitarianism in Romania: the Case of Education under the National-Legionary Government (September 1940 - January 1941). s. 164-181.
041358 Csesznokné Kukucska, Katalin: Učitelia a príprava učiteľov v Hevešskej stolici v 18. - 19. storočí. s. 100-110.
041643 Gyulai, Éva: Armáles (1693) a osudy banskobystrickej rodiny Kraudyovcov. s. 304-329, obr.
041745 Horváth, Zita: Roľníctvo - chudoba? Náčrt k dejinám roľníctva v Uhorsku do roku 1848. s. 82-99.
041919 Kmeť, Miroslav - Ottmárová, Bernadeta: K histórii prejavov antisemitizmu v Maďarsku v povojnovom období (1945 - 1948). s. 111-129.
042028 Ksiazek, Anna J.: "Materialistyczna" historia nawrócenia w ujeciu Bruna Dumézila. (Na podstawie ksiazki Chrzescijanskie korzenie Europy). s. 330-345.
042045 Kurhajcová, Alica: Teórie, metódy a interpretácie pojmov národná identita, verejný priestor a pamäť: Oslava 90. výročia narodenia Lajosa Kossutha. s. 243-267.
042058 Kvietok, Martin: Príspevok k pôdorysom sídiel s prvkami centrality v priestore Liptova. s. 215-242, obr.
042184 Martuliak, Pavol: Pätnásť rokov slovenskej koruny a jej cesta k prechodu na euro (1993 - 2008). s. 182-214.
042192 Máté, Gábor: Slovenskí usadlíci v južnom Zadunajsku, oslobodenom spod tureckej nadvlády. s. 34-54, map.
042506 Reťkovská, Adriana: Rehoľa antonitov na Slovensku. s. 5-33, obr.
042547 Saľkov, Anatolij Petrovič: Sovietsky zväz a formovanie prvých predstáv o povojnovej československo-maďarskej hranici (marec 1939 - jún 1941). s. 149-163.
042683 Szirácsik, Éva: Ujsť pred rokom 1720 z majetkov Koháryovcov v Novohradskej stolici? s. 55-81, tab.
042684 Šabasová, Marina Aleksejevna - Meňkovskij, Vjačeslav Ivanovič: Anglo-americké výskumy postkomunistického Ruska. s. 296-303.
042707 Škvarna, Dušan: Rozpor medzi kolektívnou pamäťou Slovákov a minulosťou Slovenska. s. 269-277.
042840 Vašš, Martin: Slovenská otázka v 1. ČSR z pohľadu komunistov Vladimíra Clementisa a Ladislava Novomeského. s. 130-148.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: