DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Sokolovič, Peter : Dr. h. c. Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. (nar. 4. 5. 1923 v Šahách). Pamäť národa 7, 2011, č. 3, s. 80-88, fot. Rés. angl. s. 88 Richard Marsina.
historici slovenskí; 1923-; Marsina Richard [1923-];

Zdrojový dokument (Pamäť národa)


042987 Adamko, Rastislav: Hudobno-liturgická tradícia v Košickom graduáli sign. Clmae 172a-b, 452 na základe analýzy alelujových veršov. s. 245-257, tab.
043049 Baťa, Jan: Hudební kultura renesanční Prahy pohledem dochovaných hudebních pramenů. s. 47-61, obr.
043056 Bednáriková, Janka: Diastematické fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižnici Batthyaneum v Alba Iulii. s. 258-275, obr.
043097 Blahynka, Miloslav: Hudobné myslenie a hudobná historiografia. s. 25-29, obr.
043135 Burgrová, Katarína: Hudobnohistorické pramene zo Smolníckej Huty. Anonymná hudobná tvorba a jej identifikácia. s. 187-191.
043191 Čepec, Andrej: Klavírne kompozície Johanna Nepomuka Batku z aspektu pramenného bádania. s. 192-208, obr., tab.
043197 Červená, Ľudmila: Hudobné divadlo v Banskej Bystrici ako reprezentant vývoja urbánnej hudobnej kultúry. s. 209-217.
043271 Duchoňová, Diana: Hudobníci na dvore palatína Mikuláša Esterházyho. s. 175-186.
043599 Hulková, Marta: Spevník z Hôrky a spišské rukopisné spevníky zo 17. a 18. storočia. s. 87-101, obr.
043703 Kačic, Ladislav: Poznámky k periodizácii hudby 17. a 18. storočia na Slovensku. s. 70-76.
043829 Kopčáková, Slávka: Hudobnohistorické pramene v Prešove a v strednom Šariši - aktuálny stav bádania. s. 124-133, obr.
043939 Lengová, Jana: Život a dielo klaviristky, skladateľky a spisovateľky Stephanie Wurmbrand-Stuppachovej vo svetle prameňov. s. 159-174, obr.
044063 Medňanský, Karol: Hudobné traktáty - dôležitý zdroj poznania hudobnej histórie a informačný prameň pre interpretačnú prax. s. 142-148.
044124 Mráčková, Veronika M.: Chorální notace rukopisů kláštera sv. Jiří v Praze. s. 276-286, obr.
044260 Petöczová, Janka: Hudobný historik Richard Rybarič v perspektíve jeho doby. s. 9-20.
044369 Ruščin, Peter: Duchovné piesne rukopisného kancionálu Himmlischer Engel-Schall z Veľkej (1685). s. 102-123, obr.
044417 Sehnal, Jiří: Městští hudebníci na Moravě v 17. a 18. století. s. 62-69.
044549 Szórádová, Eva: Všeobecnohistorické pramene v hudobnej historiografii. s. 134-141.
044600 Štafura, Andrej: Postavenie organov v mestskej hudobnej kultúre na Slovensku demonštrované na nástrojoch v mestách Jelšava a Revúca. s. 77-86, obr.
044731 Veselovská, Eva: Stredoveké notované rukopisy z Košíc. s. 225-244, obr.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: