DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Haraksim, Ľudovít : Slovak Slavism and Panslavism. In: Slovakia in History. Cambridge, University Press 2011, s. 101-119.
panslavizmus; slavistika;

Zdrojový dokument (Slovakia in History.)


043147 Bystrický, Valerián: Slovensko v 30. rokoch 20. storočia. s. 59-72.
043314 Essen, Andrzej: Sprawa pozyczki francuskiej dla Czechoslowacji w 1932 roku. s. 85-91.
043720 Kaminski, Marek Kazimierz: Postawa Zwiazku Sowieckiego wobec sytuacji spowodowanej kryzysem panstwa czechoslowackiego we wrzesniu 1938 roku. s. 130-139.
043744 Kázmerová, Ľubica: Polonofilstvo v činnosti Karola Sidora v rokoch 1920-1939. s. 140-149.
044286 Pisulinski, Jan: Kwestia ukrainska w stosunkach polsko-czechoslowackich w dwudziestoleciu miedzywojennym. s. 191-202.
044412 Segeš, Dušan: Odozva kľúčových udalostí v poľsko-slovenských vzťahoch z rokov 1938/1939 za druhej svetovej vojny. s. 237-263.
044583 Škvarna, Dušan: Od mestských centier k hlavnému mestu Slovenska. s. 550-561.
044635 Švorc, Peter: Život v mestečku Spišská Belá a česko-slovensko-poľské spory o spoločnú hranicu (1918-1939). s. 274-289.
044850 Zarna, Krzysztof: Po rozwodzie. Republika Czeska w polityce zagranicznej Republiki Slowackiej (1993-2002). s. 474-488.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: