DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Duchoňová, Diana : Hofeide, Instruktionen und Hofordnungen. Die Disziplinierungsmittel am Hof des Palatins Nikolaus Esterházy. In: Institutions of Legal History with Special Regard to Legal Culture and History. Pécs, Faculty of Law University of Pécs - Br., Institute of History of Slovak Academy of Sciences 2011, s. 361-375. Rés. maď., nem., slov. s. 454-456.
dvorské poriadky; poriadky dvorské; právo; palatíni uhorskí; Esterházy Mikuláš [1582/1583-1645];

Zdrojový dokument (Institutions of Legal History with Special Regard to Legal Culture and History.)


037596 Belás, Ladislav: Pôsobenie kysuckých kňazov v pobočnom stánku Slovenského učeného tovarišstva vo Veľkom Rovnom - Kysuckí kňazi bernolákovci. s. 99-104, fot.
038128 Hudecová, Antónia: Cirkevná historiografia Košíc. s. 11-26, fot.
038226 Judák, Viliam: K dejinám zaniknutej farnosti Riečnica. s. 79-97.
038424 Kralovičová, Katarína: Prehľad katolíckeho školstva na Kysuciach do I. polovice 20. storočia. s. 167-189.
038454 Kurucárová, Jana: Archívne pramene k cirkevným dejinám Kysúc vo fondoch Štátneho archívu v Bytči. s. 123-133.
038507 Letz, Róbert: Kysuce v zápase o zachovanie svojej náboženskej identity v II. polovici 20. storočia. s. 135-166, fot.
038594 Marsina, Richard: Začiatky kresťanstva na Kysuciach. s. 27-35, fot.
038794 Paráčová, Andrea: Evanjelické Kysuce a rekatolizácia. s. 37-58.
038859 Podoláková, Ľubica: Patrocínia kysuckých chrámov a významné sakrálne pamiatky Kysúc. s. 105-121, fot.
039300 Velička, Drahomír: Otázky založenia katolíckych farností na horných Kysuciach v 17. a v I. polovici 18. storočia. s. 59-77.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: