DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Morovics, Miroslav Tibor : Mathematik an den Jesuitenuniversitäten in Ungarn und ihre Bedeutung für die mathematischen Bildung und Kultur. In: Bohemia jesuitica 1556-2006. Tomus 2. Praha, Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2010, s. 707-716. Rés. slov. s. 716 Jezuitské univerzity v Uhrách z pohľadu matematiky a matematickej vzdelanosti.
univerzity jezuitské; jezuiti; matematika; školstvo; vzdelanosť;

Zdrojový dokument (Bohemia jesuitica 1556-2006. Tomus 2.)


039505 Bányai, Viktória - Kormos, Szilvia: Niekdajšia židovská komunita v Dolných a Horných Salibách.
039724 Ďurkovská, Mária: Formovanie nemeckej politickej scény na Slovensku v rokoch 1918 - 1920 s dôrazom na spišský región.
039725 Ďurkovská, Mária: Maďarská menšina a jej politické aktivity na východnom Slovensku v rokoch 1918-1929.
039935 Hrehor, Henrich: Vznik a vývoj kolónií na východnom Slovensku v rokoch 1918-1929.
040028 Jurová, Anna: Slovenskí Rómovia v Československu v rokoch 1945 - 1947. (Regulácia pohybu a kontinuita perzekúcie.)
040029 Jurová, Anna: The turning points in the development of the Romany ethnic group in Slovakia in 20th century and problems of research.
040134 Konečný, Stanislav: Kultúrne aspekty vývoja rusínskej a ukrajinskej menšiny na Slovensku v povojnovom decéniu.
040624 Popély, Árpád: Československo-maďarská výmena obyvateľstva a menné zoznamy na presídlenie vybratých Maďarov zo Slovenska.
040964 Tóth, Ágnes: Niekoľko súvislostí pozemkovej reformy a štruktúry spoločnosti na južnom Zadunajsku (1945-1949).
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: