DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Holec, Roman : Lož víťazí nad spravodlivosťou. Deti arcivojvodu Ernsta proti habsburskému domu. História revue 10, 2010, č. 3-4, s. 37-43, obr., fot.
arcivojvodovia; Ernst [1824-1899];

Zdrojový dokument (História revue)


041297 Bodnárová, Miroslava: Organizačno-správny vývoj evanjelickej cirkvi a. v. na východnom Slovensku v 16. a 17. storočí. s. 366-390.
041442 Dobrotková, Marta: Slovenské katolícke misie. s. 409-426.
041725 Hoferka, Martin: Vývoj cirkevnej správy v Šaštínskom archidiakonáte v 16. - 18. storočí. s. 315-334, mp.
041792 Huťka, Miroslav: Rád svätého Viliama a kláštor vo Veľkom Šariši: príspevok k počiatkom Rádu pustovníkov svätého Augustína v stredovekom Uhorsku. s. 230-253.
041943 Kohútová, Mária: Vplyv reformácie na vývoj farskej siete. s. 297-314.
042115 Lopatková, Zuzana: Vývoj cirkevnej správy na území neskoršieho Trnavského vikariátu v 16. - 18. storočí. s. 335-365.
042165 Marek, Miloš: Formovanie farskej siete na území Nitrianskej župy v stredoveku. s. 132-215, tab., mp.
042178 Marsina, Richard: Vývoj cirkevnej organizácie na Slovensku v staršom stredoveku (od najstarších čias do začiatku 12. storočia). s. 15-28.
042417 Petr, Stanislav: Církevní správa v královském městě Kolíně ve 14. století. s. 254-278.
042484 Rábik, Vladimír: Formovanie farskej siete na juhozápadnom Slovensku v stredoveku (Bratislavské prepoštstvo). s. 29-131, tab., mp.
042592 Skalská, Monika: Formovanie farskej siete v Gemerskej župe v stredoveku. s. 216-229.
042671 Sulitková, Ludmila: Město, fara a škola ve středověku (na příkladu moravského královského města Brna). s. 279-296.
042864 Viršinská, Miriam: Peštianska (1791) a Budapeštianska synoda (1891-1894) a ich význam pre vývoj evanjelickej a. v. cirkevnej správy v Uhorsku. s. 391-408.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: