DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Falisová, Anna - Morovicsová, Eva : Opatrenia zamerané na likvidáciu trachómu na Slovensku. = Measures aimed at eradication of trachoma in Slovakia. Zborník Kysuckého múzea 13, 2010, s. 321-339.
choroby očné; zdravotníctvo; trachóm;

Zdrojový dokument (Zborník Kysuckého múzea)


041213 Baka, Igor: Branná výchova v réžii ministerstva národnej obrany v rokoch 1943-1944. s. 159-173.
041304 Borza, Peter - Mandzák, Daniel Atanáz: Náboženský život gréckokatolíkov v rokoch 1939 - 1945. s. 326-335.
041483 Ďurkovská, Mária: Kultúra ako jedna z dimenzií spoločenského života v Slovenskej republike v rokoch 1939-1945. s. 245-258.
041599 Garek, Martin: Školstvo na území hornej Oravy v rokoch 1939-1945. s. 222-229.
041700 Hetényi, Martin - Ivanič, Peter: Poznámky k šíreniu kultu sv. Cyrila a Metoda v rokoch 1939-1945 na príklade mesta Nitra. s. 336-343.
041757 Hrehor, Henrich: Vplyv pozemkovej reformy na obyvateľov východného Slovenska v rokoch 1939-1945. s. 390-403.
041768 Hruboň, Anton: Perzekučné aktivity 5. poľnej roty Hlinkovej gardy v Krupine a okolí po potlačení Povstania. s. 192-203.
041834 Jarinkovič, Martin: Spolkový život v prvej Slovenskej republike na príklade Slovensko-chorvátskej spoločnosti v rokoch 1942-1944. s. 305-324.
041842 Jašek, Peter: Spoločenské postavenie dôstojníkov slovenskej armády v zázemí a snaha o zvýšenie ich prestíže v rokoch 1939-1941. s. 135-144.
041888 Kárpáty, Vojtech: k niektorým otázkam slovenského stredného školstva 1939-1945. s. 206-221.
041922 Kmeť, Miroslav: Slovenské malomesto vo svetle reklamy (1939-1945) - na príklade Banskej Bystrice. s. 100-110.
042033 Kubík, Petr: Několik pohledů na cestování v době I. Slovenské republiky. s. 21-24.
042035 Kubuš, Martin: Stav a situácia hospodárskych odvetví na východnom Slovensku v regionálnej pôsobnosti OPK v Prešove. s. 413-435, tab. [Obchodná a priemyslená komora]
042062 Lacko, Martin: "Kde skončil slovenský štát, začínalo Rusko"... (Každodenný život v tzv. partizánskych obciach v Považskom Inovci 1944-1945.) s. 145-152.
042088 Lepiš, Juraj: Politicko-spoločenské pomery na území severného Spiša a hornej Oravy po inkorporácii v roku 1939 (do roku 1945). s. 57-62.
042103 Lipták, Richrad: Vybrané aktivity biskupa Jozefa Čárskeho a ich vplyv na posilnenie "katolíckosti" veriacich v rokoch 1939-1943. s. 344-356.
042162 Marciš, Pavol: Vojenské väznice a trestnica v slovenskom štáte. s. 153-158.
042214 Mejeriková, Milica: Školstvo, kultúra a náboženské pomery na inkorporovanom území Spiša v rokoch 1939-1945. s. 230-244.
042244 Mičianik, Pavel: Život slovenských vojakov na východnom fronte. s. 112-134.
042245 Mičko, Peter: "Sonda" do problematiky hospodárskych vzťahov 1. Slovenskej republiky a Protektorátu Čechy a Morava s dôrazom na pracovné príležitosti slovenských robotníkov v "historických krajinách". s. 404-412.
042255 Mitáč, Ján: Živto Slovákov na obsadenom území južného Slovenska zaznamenaný na stránkach novín Slovenská jednota 1939-1944. s. 45-56.
042399 Pekár, Martin: Voľný čas a politika. (Sonda do možností a podôb trávenia voľného času v rokoch 1939-1945 na príklade mesta Prešov.) s. 70-84.
042490 Račko, Peter: Spolková činnosť evanjelickej a. v. mládeže v 1. Slovenskej republike. s. 357-373.
042510 Rogovyj, Jevgen: Sociálno-ekonomické aspekty slovakizácie v rokoch 1938-1941. s. 36-44.
042533 Sabol, Miroslav: Až na dno blahobytu. (Hojnosť alebo chudoba slovenských rodín v Slovenskej republike 1939-1945.) s. 376-389.
042555 Schvarc, Michal - Hallon, Ľudovít: Nemecká kultúrna politika na Slovensku v rokoch 1939-1945. Náčrt problematiky. s. 259-284.
042631 Sokolovič, Peter: Sonda do snáh štátneho aparátu v boji s nadmernou konzumáciou alkoholu v rokoch 1939-1945. s. 85-100.
042661 Stráska, Jana: Prejavy filosemitizmu v činnosti Dr. Vojtecha Tvrdého. s. 63-69.
042669 Suk, Pavel: První antisemitské filmy v protektorátních kinech. s. 285-304.
042772 Tišliar, Pavol: Sčítanie z roku 1940: k niektorým aspektom organizovania a priebehu cenzu. s. 25-35.
042777 Tomanová, Stanislava: Záujmová, kultúrno-osvetová a propagandistická činnosť Hlinkovej gardy v Považskej Bystrici (1939-1943). s. 174-192.
042858 Vicen, Jozef: Vzťah štátu a cirkvi - legislatíva k ústavnej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1939 - 1945. s. 12-20.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: