DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Podoláková, Ľubica : Anton Petrovský - Šichman. Terra Kisucensis 2, 2009, s. 33-39, fot. Rés. angl. s. 39 Anton Petrovský - Šichman.
archeológovia slovenskí; 1919-1967; Petrovský-Šichman Anton [1919-1967];

Zdrojový dokument (Terra Kisucensis)


041450 Dominkovits, Péter: Úradníci, statkári, familiári. Stoličná šľachta v západnom Zadunajsku na prelome 16. a 17. storočia.
041465 Duchoňová, Diana: "Napomínam ťa z otcovskej lásky..." Koncept výchovy a vzdelávania na dvore palatína Mikuláša Esterházyho v prvej polovici 17. storočia.
041495 Dvořáková, Daniela: Všedný a sviatočný deň v živote stredovekého šľachtica v neskorom stredoveku.
041529 Federmayer, Frederik: Šľachta uhorskej metropoly v pomoháčskom období. (Archontologicko-genealogický náčrt problematiky.)
041579 Fundárková, Anna: Zápas o prvenstvo? Rodinná politika a stratégia Pálffyovcov v prvej polovici 17. storočia.
042084 Lengyelová, Tünde: "Zdravie je boží dar - nezneužívajte ho, ale radšej využívajte". Šľachtické ženy ako pacientky a liečiteľky a ich medicínske znalosti.
042120 Lukačka, Ján: K otázke etnického pôvodu veľmožského rodu Hont-Poznanovcov.
042299 Neumann, Tibor: "Jednousadlostný šľachtic". K objasneniu stredovekého pojmu.
042368 Pálffy, Géza: Baróni a magnáti v Uhorskom kráľovstve v 16. storočí.
042828 Varga J., János: Spoločenské postavenie servitorov a možnosti ich uplatnenia v západnom Zadunajsku v 16. - 17. storočí.
042942 Zsoldos, Attila: Vznik šľachty v stredovekom Uhorskom kráľovstve.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: