DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Hallon, Ľudovít : Economic development of Slovakia at the background of the economic integration and disintegration process of Central Europe in 1867-1945. Zgodovinski časopis 63, 2009, č. 1-2, s. 196-213. Rés. slovinské
ekonomika; 1867-1945; Európa stredná;


039727 Dušek, Jiří: Československo ve světle plném doktrín. s. 15-23.
040030 Juza, Peter: Medzinárodnopolitické aspekty roku 1968 v spomienkach Čestmíra Císařa. s. 25-31.
040147 Kopecký, Peter: Postoj Rumunska k hegemónii ZSSR a k okupácii ČSSR v roku 1968. s. 33-39.
040251 Láník, Jaroslav: Vývoj československého zbrojního průmyslu v letech 1945-1960. s. 41-47.
040346 Marenčáková, Jana: Špecifiká demografického vývoja na Slovensku s dôrazom na obdobie okolo rokov 1918, 1948, 1968. s. 49-63.
040404 Michálek, Slavomír: Rok 1968, východiská a dôsledky postojov západnej Európy. s. 65-78.
040565 Pekník, Miroslav: K politickým aspektom slovensko-českých vzťahov pred vznikom Československa. s. 79-88.
040571 Pešek, Jan: Február 1948 a Ministerstvo vnútra. s. 89-98.
040630 Povolný, Daniel: Vojenské řešení Pražského jara. Slovensko a invaze 1968. s. 99-105.
040905 Štefanský, Michal: Premeny armády roku 1968. s. 107-122.
040935 Tajovský, Ladislav - Chalupecký, Petr: Marshallův plán a jeho souvislosti se vznikem studené války. s. 123-134.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: