DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Petrovský, Karol : Tatrín svetlo národnej kultúry. HR 15, 2004, č. 7-8, s. 32-33, fot.
Spolky; Kultúra; Tatrín;


029687 Adam, Ján: Možnosti genealogického výskumu v archíve gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove. s. 206-209.
029688 Adam, Ján: V archíve gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove. s. 206-209.
029849 Bodnárová, Miloslava: Využitie daňových kníh a daňových registrov v genealogickom výskume. s. 167-172.
029850 Bodnárová, Miloslava: Využitie daňových kníh a daňových registrov v genealogickom výskume. s. 167-170.
029938 Chmelková, Anna: Pramene genealogického výskumu v Krajanskom múzeu Matice slovenskej. s. 220-222.
029939 Chmelková, Anna: Pramene genealogického výskumu v Krajanskom múzeu Matice slovenskej. s. 220-221, fot.
030078 Drahošová, Šarlota: Matriky ako prameň genealogického výskumu. s. 149-152.
030079 Drahošová, Šarlota: Nad zápismi v cirkevných matrikách. s. 149-152, obr.
030231 : Genealogické pramene v evanjelických archívoch. s. 201-205.
030232 : Genealogické pramene v evanjelických archívoch. s. 201-205.
030647 Kohútová, Eva - Šišmiš, Milan: Slovenské rodiny od 16. do začiatku 20. storočia. s. 41-57, obr.
030648 Kohútová, Mária: Genealógia a pramene hromadnej povahy. s. 153-161.
030649 Kohútová, Mária: Genealógia a pramene hromadnej povahy. s. 153-161, obr.
030743 : Krátky slovník archívnej terminológia. s. 100-104.
030793 Kurucárová, Jana - Šišmiš, Milan - Zemene, Róbert M.: Krátky slovník archívnej terminológie. s. 100-101.
030795 Kurucárová, Jana: Podmienky bádania vo verejných archívoch Slovenskej republiky. s. 93-99.
030796 Kurucárová, Jana: Vo verejných archívoch Slovenskej republiky. s. 93-99, tab., fot.
030912 Majtán, Milan: Ako postupovať pri výklade pôvodného významu priezviska. s. 88-92.
030913 Majtán, Milan: Ako postupovať pri výklade pôvodného významu priezviska. s. 88-90, fot.
030974 Melníková, Marta: Pramene ku genealogickému výskumu v Slovenskom národnom archíve. s. 105-113.
030975 Melníková, Marta: Pramene ku genealogickému výskumu v Slovenskom národnom archíve. s. 105-112, fot., obr.
031047 Múcska, Vincent: Vývoj manželského práva na území Slovenska od najstarších čias do konca 20. storočia. s. 26-40.
031048 Múcska, Vincent: Vývoj manželského práva na území Slovenska. Od najstarších čias do konca 20. storočia. s. 26-40, obr.
031281 : Prehľad o uložení dokumentov z činnosti Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku vo verejných archívoch SR. s. 192-194.
031282 : Prehľad o uložení dokumentov z činnosti rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku vo verejných archívoch. s. 192-194.
031341 Roháč, Juraj: Pramene genealogického výskumu v pobočkách Štátnych archívov. s. 127-137.
031342 Roháč, Juraj: Pramene genealogického výskumu v pobočkách štátnych archívov. s. 127-137.
031382 Schullerová, Jana: Matriky ako prameň genealogického výskumu. s. 138-148.
031383 Schullerová, Jana: Matriky ako prameň genealogického výskumu. s. 138-148, fot.
031486 : Spomienky na oravských Jendrašákovcov. s. 65-67.
031536 Surovec, Jozef: Pramene genealogického výskumu v Štátnom ústrednom banskom archíve. s. 113-117.
031537 Surovec, Jozef: Pramene genealogického výskumu v Štátnom ústrednom banskom archíve. s. 113-117, fot.
031577 Šišmiš, Milan: Genealógia v súvislostiach. (Vývoj, pojmy, aktuálne trendy.) s. 15-25, obr., tab.
031578 Šišmiš, Milan: Na internete, v knižniciach a na cintorínoch (k možnostiam predarchívneho genealogického bádania). s. 68-75.
031579 Šišmiš, Milan: Na internete, v knižniciach a na cintorínoch. (K možnostiam predarchívneho genealogického bádania.) s. 68-75, fot., obr.
031580 Šišmiš, Milan: Osobné mená v genealogickom výskume. s. 76-87.
031581 Šišmiš, Milan: Osobné mená v genealogickom výskume. s. 76-87, fot.
031582 Šišmiš, Milan: Pramene genealogického výskumu v archívoch evanjelickej cirkvi na Slovensku. s. 195-200.
031583 Šišmiš, Milan: Pramene genealogického výskumu v archívoch evanjelickej cirkvi na Slovensku. s. 195-200, fot.
031706 Tóth, Michal: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku - vývoj a bádateľské možnosti. s. 210-214.
031707 Tóth, Michal: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku. s. 210-212, mp.
031715 Turcsány, Juraj: Využitie testamentov v genealogickom výskume. s. 162-166.
031716 Turcsány, Juraj: Využitie testamentov. s. 162-166.
031747 Valachovič, Pavol: Pramene ku genealogickému bádaniu v múzeách. s. 215-219.
031748 Valachovič, Pavol: Pramene ku genealogickému bádaniu v múzeách. s. 215-219, fot.
031774 Vimmer, Pavel: Genealogické pramene vo Vojenskom historickom archíve v Trnave a iných vojenských archívoch. s. 173-184.
031775 Vimmer, Pavel: Genealogické pramene vo Vojenskom historickom archíve v Trnave a v iných vojenských archívoch. s. 173-182, fot.
031805 Wallnerová, Bibiana: Rozhovory s príbuznými. s. 61-64.
031806 Wallnerová, Bibiana: Rozhovory s príbuznými. s. 61-67, fot.
031842 Zemene, Marián R.: Genealogické pramene v katolíckych archívoch. s. 185-191, mp., fot.
031843 Zemene, Marián Róbert: Genealogické pramene v katolíckych archívoch. s. 185-191.
031882 Žifčák, František: Pramenná báza pre genealógov v štátnych archívoch s regionálnou územnou pôsobnosťou. s. 118-126.
031883 Žifčák, František: Pramenná báza pre genealógov v štátnych archívoch s regionálnou územnou pôsobnosťou. s. 118-126, obr.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: