DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Budaj, Marek : Ďalšie mince z hromadného nálezu zo začiatku 17. storočia z Boľkoviec. Weitere Münzen aus dem Hortfund vom Beginn des 17. Jh. aus Boľkovce. SlNum 17, 2004, s. 262-264.
Numizmatika; Mince; Boľkovce [okres Lučenec]; okres: Lučenec;


000834 Čerňan, Igor: Príspevok regiónu Oravy k národnému upevneniu Slovákov. s. 98-112.
001044 Hamada, Milan: Vývin slovenského školstva a pedagogiky a stav jeho historiografie s dôrazom na regionálne centrá. s. 52-67.
001161 Janek, Jozef: Archívne pamiatky Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. s. 83-88.
001360 Kuchtová, Oľga: Prehľad dejín školstva v Banskej Štiavnici s osobitným zreteľom na lýceum. s. 79-82.
001626 Pančuhová, Eva: Prezentácia školy z Petrovíc v Múzeu slovenskej dediny v Martine. s. 68-78.
001986 Turoňová, M. - Turoňová, K.: Štátna čipkárska škola v Hodruši. s. 89-91.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: