DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Benda, Borbála : Alžbeta Rákocziová a Juraj Erdody - príbeh strastiplného manželstva z prelomu 17. a 18. storočia. In: Žena a právo. Br., Academic Electronic Press 2004, s. 226-234, obr. Rés. angl. s. 235 Elizabeth Rákoczi and George Erdody. The Story of a Problematic Marriage from the Turn of the 17th and 18th Centuries.
Manželstvá; 17.-18. storočie; Hungarika; Erdody Juraj [1645/7-1713]; Rákoczi Alžbeta [1654-1707]; Rákócziová Alžbeta [1654-1707];

Zdrojový dokument (Žena a právo.)


030354 Hofírek, Tomáš: Frontové boje nemeckej 1. tankovej armády vo Východných Karpatoch na jeseň1944. s. 177-199.
030358 Holák, Martin: Vypuknutie SNP v kontexte aktivít československého zahraničného odboja v Londýne. s. 33-47.
030485 Janas, Karol: Postoj slovenských orgánov pri riešení rómskej problematiky a jeho zmena po porážke SNP. s. 341-358.
030493 Janek, István: Účasť Maďarov v SNP a v partizánskych bojoch. s. 119-135.
030571 Karpáty, Vojtech: Pohotovostný oddiel Hlinkovej gardy Prešov. s. 327-339.
030627 Klubert, Tomáš: Zhrdzavená legenda "Železného kapitána". (Necenzurovaný obraz Jána Juraja Staneka.) s. 201-231.
030813 Lacko, Martin: "Hrdina SNP" kapitán Gonda (povstalecký príbeh v ružomberskej oblasti.) s. 233-271.
030814 Lacko, Martin: 29. august 1944 - rozporné miesto našich dejín nielen pre historikov. (Namiesto úvodu.) s. 9-17.
030972 Medvecký, Matej: Malá úvaha o SNP a politických procesoch. s. 397-406.
030997 Michela, Miroslav: Ohlas SNP v maďarskej dennej tlači. s. 109-118.
031005 Mičko, Peter: Hospodárske fungovanie povstaleckého územia počas bojov s nemeckými jednotkami. s. 159-175.
031214 Petranský, Ivan A.: Katolícka cirkev na Slovensku a povstanie roku 1944. s. 49-78.
031247 Podolec, Ondrej: Ticho pred búrkou. (Sonda do nálad slovenskej spoločnosti na jar 1944.) s. 19-32.
031385 Schvarc, Michal: Heimatschutz - medzi realitou a ilúziou (organizácia a formovanie nemeckej domobrany). s. 301-325.
031470 Sokolovič, Peter: Oodchod trnavskej posádky do povstania. s. 273-300.
031532 Suk, Pavel: SNP, protektorátní tisk a reakce vládních představitelů. s. 79-108.
031545 Syrný, Marek: Vznik a pôsobenie Demokratickej strany v SNP. s. 359-377.
031568 Ševčíková, Mária: K niektorým aspektom povstaleckej SNR. s. 379-387.
031597 Šmigeľ, Michal - Mičko, Peter: K problematike ukrajinských, ruských a poľských utečencov na Slovensku v roku 1944. s. 137-158.
031728 Ukielski, Pavel: Prečo budujeme Múzeum Varšavského povstania? s. 389-395.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: