DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Žabková, Soňa : Jozef Šebo a Pamätný dom J. G. Tajovského. Múzeum 49, 2003, č. 4, s. 36-38, obr.
Literáti slovenskí; Tajovský Jozef Gregor [1874-1940];


029844 Boboková, Jarmila: Život, činnosť a politické názory M. M. Speranského. Začiatok cesty. s. 81-86.
029922 Candráková, Eva: Vytváranie jednotnej školskej sústavy v medzivojnovej Juhoslávii. s. 87-96.
030030 Daniš, Miroslav: Dejiny, ideosféra a planetárny systém. s. 75-80.
030264 Gregorová, Jana: Prezentácia torz architektonického dedičstva. s. 37-42, obr.
030320 Haviernik, Pavol: Historiografia a angelológia. s. 65-69.
030607 Klatý, Marek: Vnímanie pohanských etník Tatárov (Mongolov), Polovcov, Litovcov a Jatviagov na juhozápadnej Rusi v 13. storočí. s. 97-117.
030761 Kruml, Miloš: Archäologie und Stadtbild. s. 19-24, obr.
031054 Musilová, Margaréta: Prezentácia predbránia Rybárskej brány v Bratislave. s. 31-35, obr.
031099 Obuchová, Viera: Možnosti historika v procese výskumu pamiatok. s. 9-11.
031145 Páleš, Emil - Mikulecký, M.: Päťstoročný rytmus v dejinách starogréckeho, rímskeho a čínskeho dejepisectva. s. 61-64, graf.
031146 Páleš, Emil - Mikulecký, M.: Rytmus v dejinách byzantského dejepisectva. s. 57-60, graf.
031148 Páleš, Emil: Môže byť idealistická vedecká epistéma úspešnejšia než materialistická? s. 43-55.
031569 Ševčíková, Zuzana: Prezentácia mestských hradieb Bratislavy. s. 13-18, obr.
031620 Štampach, Ivan O.: Komplementární vědecká metodologie v religionistice a jiných humanitních vědách. s. 71-74.
031639 Štefanovičová, Tatiana: Problémy archeologických parkov na príklade Bratislavy. s. 25-29.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: