DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Ruman, Ladislav : Požsko po smrti J. Pilsudského - posledné roky existencie medzivojnového Požska z pohžadu vnútropolitického vývinu (1935-1939). Polen nach dem Tod von J. Pilsudský - letzte Jahre der Existenz von Zwischenkriegspolen aus der Einsicht der inenpolitischen Entwicklung (1935-1939). Studia historica Nitriensia 11, 2003, s. 191-239. Rés. angl. s. 239-240 The Poland after the Death of J. Pilsudski - the Last Years of the Existence of the Interwae Poland from the View of the Internal Development (1935-1939).
Polonika; 1935-1939; Pilsudski Józef Klemens [1867-1935];


029780 Bartlová, Alena: Formovanie a hlavné trendy vo vývoji politických strán na Slovensku v rokoch 1918-1938. s. 81-97.
029983 Čaplovič, Miloslav: Formovanie a vývoj československej armády 1918-1939 (náčrt historickej problematiky). s. 55-80, tab., mp.
030144 Essen, Andrzej: Ksztaltowanie sie podstaw ustrojowych w Polsce i Czechoslowacji w latach 1918-1922. s. 19-31.
030592 Kázmerová, źubica: Školstvo na Slovensku ako súčas demokratizačného procesu. s. 123-129.
031121 Orlof, Ewa: Slowackie projekty autonomii w dwudziestoleciu miedzyvojennym w swietle polskich materialów archiwalnych. s. 99-109.
031349 Roszkowski, Jerzy M.: Organizacja i funkcjonowanie starostwa Spisko-Orawskiego 1920-1925. s. 131-159.
031351 Ruman, Ladislav: Politický systém v Československu v rokoch 1918-1938 (pokus o komparáciu s Požskom). s. 9-18.
031655 Šuchová, Xénia: Organizácia verejnej správy na Slovensku v medzivojnovom období - problém integrácie Slovenska do demokratickej československej republiky. s. 111-122.
031892 Zurawski vel Grajewski, Radoslaw: Ksztaltowanie sie polskich i Czechoslowackich wladz na uchodzstwie w poczatkowym okresie II wojny swiatowej. Status prawny - podobienstwa i róznice. s. 161-173.
[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: