DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Rapošová, Mária : Výstava tisícročia. (Bratislava 21.7.-20.10.2002) Knižnica 4, 2003, č. 1, s. 50-51.
výstavy; stred Európy; Európa;


030156 Falisová, Anna: Opatrenia proti tuberkulóze - pohľad do minulosti. s. 6-15.
030388 Hrabovec, Ivan: Poznámky k histórii Prírodovedeckého klubu v Košiciach (1932-1938). (Venované PhDr. N. Červeňanskej, CSc.) s. 58-59.
030520 Jiroušková, Marta -Fedáková, Ľubica: Jakub Moskovics (1838-1902) úradný lekár mesta Košíc. s. 20-22.
030603 Kiss, László: Prvé pokusy s aplikáciou protidifterického séra na Slovensku. (K 150. výročiu narodenia E. Behringa.) s. 23-26.
030787 Kukurová, Elena - Ferencová, Elena - Macková, Stela - Lišková, Eva: Niekoľko poznámok k podielu Lekárskej fakulty UK v Bratislave na zdravotnom a sociálnom programe štátu. s. 47-50.
031039 Morovicsová, Eva: Prvé ošetrovateľské školy v Čechách a na Slovensku a ich podiel na profesionalizácii ošetrovateľstva. s. 51-57.
031140 Ozorovský, Vojtech - Badalík, Ladislav - Vojteková, Ivana: Prínos dermatovenerológov Lekárskej fakulty UK v Bratislave v sociálno-zdravotnej problematike v období 1. ČSR. s. 28-32.
031175 Pavlíková, Ľudmila: Štátne mikrobiologické diagnostické stanice z pohľadu akademika Vojtecha Muchu. s. 34-37.
031539 : Surveillance tuberkulózy ako zoonózy na Slovensku - Historické aspekty. [Aut.]: Badalík, Ladislav - Honzátková, Zuzana - Švejnochová, Mária - Melichárek, Ivan - Demovič, Richard. s. 16-19.
[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: