DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Marsina, Richard : Zápas o používanie slovanského jazyka v liturgii na Veľkej Morave. In: Tradícia a prítomnosť misijného diela sv. Cyrila a Metoda. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2013, s. 101-109.
jazyk slovanský; Veľká Morava; slavistika;