DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Marsina, Richard : Vedecký výskum a Matica slovenská v rokoch 1863 - 1875. In: Matica slovenská v národných dejinách. Martin, Matica slovenská 2013, s. 46-51.
1863-1875; Matica slovenská; výskum; spolky;

Zdrojový dokument (Matica slovenská v národných dejinách.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: