DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Kronika evanjelického a. v. cirkevného zboru v Soli (1792-1855). [Ed.]: Kónya, Peter. Prešov, Prešovská univerzita 2013. 251 s.
pramene; kroniky; cirkev evanjelická; evanjelici; 1792-1855; Soľ [okres Vranov nad Topľou]; okres: Vranov nad Topľou;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: