DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Krivý, Vladimír : Štátoprávne postoje a predstavy verejnosti na Slovensku v roku 1992. In: 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Br., Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2013, s. 134-154, tab.
politika; 1992; spoločnosť; štát; bohemika;

Zdrojový dokument (20 rokov samostatnej Slovenskej republiky.)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: