DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Kratochvíl, Viliam : Možnosti vymedzovania a rozvíjania predmetových kompetencií študentov histórie v učiteľskom štúdiu. Dejiny - internetový časopis 8, 2013, č. 1, s. 63-77. Dostupné na http://dejiny.unipo.sk/PDF/Dejiny_1_2013.pdf [cit. 2014-4-25].
univerzita; dejepis; školstvo;

Zdrojový dokument (Dejiny - internetový časopis)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: