DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Kralčák, Peter : Pracovný zbor národnej obrany vo svetle jeho hospodárskych výsledkov (1941 - 1944). Vojenská história 17, 2013, č. 4, s. 29-49. Rés. nem. s. 49. Das Arbeitskorps der Nationalen Verteidigung im Lichte seiner wirtschaftlichen Erbenisse (1941 - 1944).
vojenstvo; 1941-1944; obrana vojenská; hospodárstvo;

Zdrojový dokument (Vojenská história)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: