DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Kralčák, Peter : Niektoré špecifiká vojenskej služby Židov a Rómov v VI. robotnom prápore. Vojenská história 17, 2013, č. 2, s. 120-139.
vojenstvo; prápory robotné; Židia, Slovensko; Rómovia, Slovensko;

Zdrojový dokument (Vojenská história)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: