DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Hunčaga, Gabriel Peter : Books, Libraries and the Dominicans in the 13th and 14th Centuries. Kultúrne dejiny 4, 2013, Supplement, s. 25-44.
rehole cirkevné; cirkevné rehole; dominikáni; knihy; knižnice; 13. - 14. storočie; rehole dominikánske;

Zdrojový dokument (Kultúrne dejiny)

Zoznam dielov


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: