DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Human affairs. Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. [Ed.]: Višňovský, Emil. Br., Institute for Research in Social Communication 23, 2013, č. 1, 2, 3, 4. 710 s. Dostupné na internete: http://link.springer.com/journal/13374 [cit. 2014-4-24].
periodiká slovenské; Human affairs; časopisy periodické;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: