DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Hudek, Adam : Viedenský študentský spolok "Tatran" ako miesto formovania slovenskej vedeckej a politickej elity. HŠt 47, 2013, s. 207-219. Rés. angl. s. 219. Vienna student society "Tatran" as a formation place for the Slovak science and political elite.
vzťahy slovensko-rakúske; vzťahy rakúsko-slovenské; elity; spoločnosť; spolky; Tatran, spolok; Viedeň [AT]; Rakúsko;

Zdrojový dokument (HŠt)


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: