DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Hudek, Adam : Totalitno-historické rozprávanie ako dedičstvo normalizačnej historiografie. Forum historiae [online] 7, 2013, č. 1 [Ako hovoriť o komunizme?] [cit. 2014-4-22], s. 92-105, dostupné na internete: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/191412/hudek.pdf. Ed. Ako hovoriť o komunizme?
historiografia normalizačná;

Zdrojový dokument (Forum historiae [online])


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: