DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Slavkovský, Peter : Slovenská etnografia (kompendium dejín vedného odboru). Br., Veda - Ústav etnológie SAV 2012. 128 s.
OHLASY: [Anot.]: Thurzo Igor, SlNár 61, 2013, č. 2, s. 206-209.
etnológia; národopis;


[Vyhľadávanie] [Register]
Skratka: