DATABÁZA: kl1   FORMÁT: standard
Slavica Slovaca. Orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Slovenského komitétu slavistov. [Hlavný red.]: Doruža, Ján. Br., Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 47, 2012, č. 1, 2 - 190 s.; 3 - 160 s.
časopisy slovenské; periodiká slovenské; Slavica Slovaca;


[Vyhžadávanie] [Register]
Skratka: